Leraren

Zoals u mogelijk al weet zijn er zeven leraren die de taak hebben om alle wezens, die gekozen hebben voor de menselijk vorm, te begeleiden naar het volbewustzijn.

De leraar vertelt: Als wij kijken in de denkkappen dan zien wij dat de mensen ons vaak voorstellen als een man, ofwel als een entiteit die toevallig de mogelijkheid heeft om gebruik te maken van een mens. Maar wij zijn een energievorm, zie het als een wolk vol druppels, en deze energiewolk is opgebouwd uit ontelbare wezens.
Al deze wezens samen vormen één leraar.

Wij zijn het equivalent van alle wezens die in onze energie aanwezig zijn, want wij zijn opgebouwd uit al deze wezens. Het ligt maar aan het bewustzijn van de wezens, hoe bewust wij als leraar zijn. Dus hierin hebben wij geen doel, hebben wij geen plafond. Wij blijven leren, wij blijven groeien, wij blijven altijd in beweging.

Zo zijn er zeven energievormen die ieder hun eigen mogelijkheid hebben van: Bescherming, Genezing, Rechtvaardigheid, Harmonie, Neutralisatie , Groeikracht en Kosmopologie.

Wij spreken dan van een bepaalde toonkleur. Zo zijn er zeven grondtonen.
Als symbool wordt dit voorgesteld als zeven verschillende treinen.

De trein wordt gekozen voor één stoffelijk leven, het ligt er maar aan welke energie het wezen nodig heeft om hem verder te helpen op weg naar het volbewustzijn.
Zo kan ieder wezen een van de zeven treinen kiezen, naargelang zijn behoefte aan uitdaging, aan nieuwe ervaringen.
Het wezen kiest een lichaam dat bij zijn ontwikkeling hoort van dát moment.
Hij zoekt een trein die op een bepaald spoor, in een bepaalde kleur zit.
Hij kan kiezen voor dezelfde trein als in een vorig leven, maar op den duur gaat hij zich vervelen, (alles is al bekend) waarna hij uiteindelijk voor een andere grondtoon zal kiezen.
Dat heeft te maken met de levensopdracht van de mens.

De toonkleur is tegelijkertijd ook de verbinding tussen de Wereld van de Wijsheid en het wezen van de mens en daarin heeft de mens een doorlopend contact met één van ons leraren.
Beeld: er staat een grote kring van mensen om de leraar heen, zij hebben allemaal dezelfde toonkleur. De mens ervaart de groep als 'zielenzee', omdat hij aanvoelt dat men in dezelfde toonkleur zit.
De mens zal in zijn leven contacten leggen met mensen die ook dezelfde energie in zich dragen. Want die energie is van een kwaliteit en ook dermate sterk dat men, wanneer men in het dagelijks leven met mensen in aanraking komt die bij een andere leraar in de energie staan, zich daar niet thuis voelt. En dat is ook helemaal niet vreemd, want juist door al die energievormen van ons zijn er culturen ontstaan.

Manifestatie
We hebben veel mogelijkheden om ons te manifesteren naar buiten toe, maar dan zijn het steeds maar kleine stukjes van het totale pakket wat wij in ons dragen. Dus onze mogelijkheden als leraar zijn dermate groot, dat kan geen één mens, geen één wezen behappen. Want wij kunnen geen beeld van ons zelf scheppen ook al hebben wij veel mogelijkheden, maar soms manifesteren we ons als een soort telefooncentrale. Een telefooncentrale waar miljarden lijnen uit komen. En iedere lijn, als u zo’n lijn gaat volgen, is verbonden met een bepaald wezen.  Het wezen zelf mag al blij zijn als hij het druppeltje naast hem gaat ontdekken. Want meestal is een wezen nog helemaal niet zo bewust dat hij in de gaten heeft dat hij met meerdere druppels aanwezig is in die wolk, laat staan dat hij die wolk kan zien als leraar. Dus het geeft een beter beeld als we het over onze energie hebben, dan wanneer wij het hebben over mannen of over telefooncentrales of wat dan ook. Probeer uw eigen beelden uit uw denkkap te halen, want dan staat u open voor datgene wat wij werkelijk zijn en gaat u ook onze energie voelen.

***