Taak

Leraar: “Het is onze taak om ieder wezen te begeleiden naar het volbewustzijn.
Wij weten wat ieder wezen nodig heeft, maar tevens kennen wij de mogelijkheden van de mens waar het wezen gebruik van maakt. Daarom zal onze begeleiding altijd tweeledig zijn; enerzijds het wezen, anderzijds de mens. Dat betekent dat willen wij de mens helpen zich open te stellen voor het wezen, wij dus op de hoogte dienen te zijn van de blokkades, de angsten, de kwetsbaarheid, de pijn en de verwarring waar een mens in verzeild kan raken. Gelukkig kunnen wij rekenen op een grote groep geestelijke helpers, zowel aan onze kant als in de stof, die wij kunnen inschakelen en die we soms even mee laten lopen met de mens die de weg kwijt is.

Wij hebben vele mogelijkheden om de mens bij te staan. Wij maken wel onderscheid, het ligt aan de ontwikkeling waar de persoon in zit. Iemand die al zover is dat hij zelf contact kan maken met zijn wezen, zullen wij anders benaderen dan iemand waarvan wij weten dat hij denkt: ik moet bidden, wil ik hulp ontvangen. Het maakt niet uit aan wie hij de hulp vraagt, wij ontvangen de intentie van de hulpvraag en kijken hoe die mens het beste geholpen kan worden.

De mens die al verder op pad is in zijn stoffelijk bewustzijn, kunnen we in een droom laten zien wat er speelt, maar ook kunnen wij hem rechtstreeks benaderen en ervaart de mens dat hij opeens het antwoord in zichzelf weet. Wij vinden de samenkomsten ook een vorm van hulp, want de mens die eraan toe is wordt door ons uitgenodigd, via de energie van een advertentie enzovoort. Wij zien dan in de aanwezigen welke vragen zij hebben, waar hun lessenpakket uit bestaat, welke zijpaadjes er genomen worden en het lijden dat hiermee gepaard gaat, en zullen de lessen en onze antwoorden daarop afstemmen.

Geestelijke helpers
Geestelijke helpers zijn volbewuste wezens die als taak hebben om ons zeven leraren bij te staan, om ieder mens, om ieder wezen verder te helpen. Wanneer het wezen volbewust is, is de noodzaak niet meer aanwezig om naar deze planeet te komen en staat heel zijn leven in het teken van de taak die een wezen heeft. Dan krijgt het de kans om een keuze te maken: ik wil terug naar deze planeet om weer mijn taak uit te oefenen en ik ga op zoek naar een lichaam dat hiervoor de mogelijkheden heeft, of ik blijf in de Wereld van de Wijsheid en help andere wezens die onderweg zijn en het nog nodig hebben om even een ondersteuning te voelen. Dan wordt hij een medewerker in de Wereld van de Wijsheid, als geestelijk helper, als knechtje van de leraren.
Wij kunnen als leraar wel aanwezig zijn, maar menigeen heeft nog niet de mogelijkheid om in een rechtstreeks contact met ons te staan, omdat onze trilling, onze uitstraling dermate groot is dat u dat niet aankunt. Daarom zijn ook deze geestelijke helpers heel belangrijk, want die komen in trilling een beetje overeen met uw trilling, waardoor het ook een stuk veiliger is voor u en het voor u wat gemakkelijker maakt.

De mens en de taak
Wanneer een mens luistert naar zijn eigen wezen en een opmerkingsgave heeft, zal hij merken dat hij in een bepaalde richting geduwd wordt. Hij wordt steeds in bepaalde situaties geplaatst die te maken hebben met zijn taak. De mens krijgt geen etiketje mee als zijnde: dát is het, maar gaandeweg op zijn pad van bewustwording wordt het wel steeds duidelijker. Het doel is verpakt in uw wezen dat tegen u zegt: ‘Dít hoort bij jou en dát hoort niet bij jou’. Op het moment dat een mens contact maakt met zijn wezen, heeft hij al zicht op het doel wat uiteindelijk zijn taak gaat worden in dit leven. In de paarse trilling komt de mens voor het eerst in contact met zijn taak.

 

De taak

Wanneer de strijd in de stof is gestreden
en het Zilveren bewustzijn naar buiten wil treden,
wacht daar de keus om het pad van de taak op te gaan,
een onbekend terrein,
waar weer nieuwe ervaringen worden opgedaan.

Uw wezen Weet hiervan af,
maar uw denkkap is verward en herkent nog niet,
de positie die hij heeft in dit onontgonnen gebied.
Maar de Wereld van de Wijsheid zal u niet voor de leeuwen gooien,
u krijgt rustig de kans om u in uw taak te ontplooien.

Want stapje voor stapje en spelenderwijs,
wijst zij u op uw mogelijkheden tijdens deze avontuurlijke reis.
En ook al wordt u soms door de inhoud van de taak verrast,
ergens voelt u wel: het is precies datgene wat bij mij past.

Het is niet altijd gemakkelijk,
het lijkt soms of alles in een mistveld is gehuld,
toch weerspiegelt deze taak de innerlijke droom
die uw wezen vervult.

En langzamerhand begint er iets in u te dagen,
ervaart u even contact met de blauwdruk van de taak
die in u is opgeslagen.

De Wereld van de Wijsheid maakt dan gebruik van zo’n moment
en laat u zien wat u in deze witte mist nog niet herkent.
Door een voorval, een ontmoeting of een teken aan de wand,
brengt Zij u weer terug bij uzelf en haalt u uit dit niemandsland.

In een heldere droom of een plotseling Weten,
ziet u opeens een mogelijkheid, die u misschien even was vergeten.
Zo stuwt de Wereld van de Wijsheid uw werkelijke verlangen voort,
Zij helpt u verder op het pad van de taak, die bij u hoort.

***